ห้องสมุดศาลอุทรณ์ภาค4
ผู้บริหาร
:
นางสาว กอบแก้ว สังข์ยุทธ์ เจ้าพนักงานศายยุติธรรม 7
ที่ตั้ง
:
ชั้น 2 อาคารอุทธรณ์ ติดอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนน รัชดาภิเษก แขวง จอมพล เขต จตุจัตร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
:
02-541-0155
โทรสาร
:
02-541-2697
นโยบาย
:

ต้องการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไป เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งรวมหนังสือ เอกสารด้านวิชาการ และเทคโนโลยีทันสมัยให้บริการด้านความรู้

ปรัชญา
:
ความรู้คู่คุณธรรม
วิสัยทัศน์
:
สะอาด สว่าง สงบ
ทรัพยากรเด่นๆ
:
หนังสือกฏหมาย,เอกสารทางวิชา,คำพิพากษาศาลกีฏา
ลักษณะของทรัพยากร
:
       
    ีคอมพิวเตอร์
    หนังสือด้านวิชาการและเอกสาร
    ีCD
บริการในห้องสมุด
:
 
    เป็นการค้นฏีกาข้อกฎหมาย ยืมหนังสือไปอ่าน
   
   
   
การเดินทาง
:
รถโดยสาร 206,179,136,185,126,38,178,175
    เรือ -
    รถไฟฟ้าสถานี -
    รถไฟใต้ตินสถานี ลาดพร้าว
เว็บไซต์
:
http://www.library.coj.go.th/
แผนที่
:
 
     
บรรยากาศในห้องสมุด
     
   
ข้อมูลเดือนตุลาคม 2552