กิจกรรมงานวันลอยกระทงมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมงานเดินเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 5 ธันวาคม 2550
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ศึกษาดูงาน...วันที่ 3 ธันวาคม 2550
พิธีมอบอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาเจ้า วันที่ 1 ธันวาคม 2550
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 8 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการบริจาคโลหิตใน วันที่ 12 ธันวาคม 2550
กิจกรรมงานปีใหม่ ณ หอแคทลียา นำโดยดร.สุรพล ศิริเศรษฐ วันที่ 18 ธันวาคม 2550
นักศึกษาโปรแกรมอุสาหกรรมการท่องเที่ยว อมรม มัคคุเทศก์(ต่างประเทศรุ่นที่ 1 ) ณ จังหวัด อยุธยา-ลพบุรี วันทีี่ 5-6 มกราคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการแจก Notebook ให้กับนักศึกษาปีที่1 วันที่ 21 มกราคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการ วิชาการ 50 ปี ณ โรงเรียนหัวหิน วันที่ 25 มกราคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการซ้อมรับปริญญาบัตรให้กับนักศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมงานบริจาคโลหิต วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ศูนย์หัวหิน) ได้จัดกิจกรรม เชิญพระอาจารย์ สมปอง ตาลปุต.โต บรรยายธรรมมะวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตศูนย์หัวหิน ได้รับเชิญให่เข้าร่วม..รายการบ่ายนี้มีคำตอบ..อสมท ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 วันที่ 3 มีนาคม 2551
ชมรมค่ายอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมสร้างโรงเรียน ตชด บ้านป่าหมาก วันที่ 4-6 มีนาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดงานกีฬาสี ภาคสมพบ วันที่ 15 มีนาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรม Intensive Course วันที่ 18 มีนาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 22 มีนาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยกวางสีจากประเทศจีน วันที่ 19 เมษายน 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้นำคณะครูอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี วันที่ 23-27 เมษายน 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม วันที่ 4 พฤษภาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่ของศูนย์หนองคาย วันที่ 19 พฤษภาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกวางสี วันที่ 21 พฤษภาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัด โครงการอมรม เชิง ปฎิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการและวิจัย วันที่ 28 พฤษภาคม 2551
โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 7-8 มิถุนายน  2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน นำโดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ คณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ตั้งขบวนรับเสด็จณ.บริเวณด้านหน้าหอพักชวนชม วันที่ 11 มิถุนายน 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการจัดแสดงการเต้น B-Boy วันที่ 13 มิถุนายน 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการพิเศษในการจัดการ ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 21 มิถุนายน 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมอื่นๆ วันที่ 3 กรกฎาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหินได้มีการจัดแข่งขันฟุตซอล SDU Cup วันที่ 11 กรกฎาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการทำพิธีขึ้นศาลพระพรหม ณ บริเวณหน้าดึก NB วันที่ 13 กรกฎาคม 2551
ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ืหัวหิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียติ วันที่ 1 สิงหาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะครูอาจารย์ จากโรงเรียนผดุงปัญญา วันที่ 5 สิงหาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมมะจากทีมงาน พระมหาสมปอง ตาลปุต.โต วันที่ 5 สิงหาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีมีกิจกรรมกีฬา วันที่ 9 สิงหาคม 2551
เดินเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติและถวายพานพุ่มดอกมะลิแด่ผู้แทนพระองค์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลในรายการ ศิลปกร คัพ ครั้งที่1 วันที่ 20 สิงหาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาในรายวิชาวิถีไทยโดยมีการแสดงมากมายวันที่ 21 สิงหาคม 2551
สอบสัมภาษณ์ให้กับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษ สาขาธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม วันที่ 23 สิงหาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหินจัดปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะครูอาจารย์ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนการกำลังสำรองค่ายธนะรัชต์ วันที่ 3 กันยายน 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน จัดอบรมธรรมะ เรื่อง " Sevice mind วันที่ 4 กันยายน 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน เยี่ยมการบิน คณะนักศึกษากระบวนวิชาการตลาดในกิจการสายการบิน วันที่ 11 กันยายน 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา วันที่ 14 กันยายน 2551
อาจารย์และนักศึกษา ศูนย์หัวหิน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ วันที่ 14 กันยายน 2551
รายวิชาวิทยาศาสตร์และวิถีโลก ได้นำนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 19 กันยายน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ได้จัดกิจกรรม English camp วันที่ 20-21 กันยายน 2551
ชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน วันที่ 20-21 กันยายน 2551
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ศึกษาดูงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน วันที่ 29 กันยายน 2551
กิจกรรม   Intensive course ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วันที่ 27-30 กันยายน 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดการอมรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันที่ 6 ตุลาคม 2551
โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษา ตลอดหลักสูตร 3 เดือน ไปส่ง ณ มณฑลกวางสี ประเทศจีน วันที่ 7 ตุลาคม 2551
โครงการ ''จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี '' วันที่ 15 ตุลาคม 2551
ศูนย์หัวหิน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิชาการ RAC สาขา นนทบุร วันที่ 16 ตุลาคม 2551
ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าวังไกลกังวล วันที่ 19 ตุลาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 20 ตุลาคม 2551
คณะโรงเรียนสตรีภูเก็ตศึกษาดูงาน วันที่ 29 ตุลาคม 255
วัฒนธรรมองค์กร ออกแบบองค์กร ออกแบบงาน ประสานความสำเร็จ โดย รศ.ดร. เสรี วงษ์มณทา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
ตัวแทน บริษัท G4s Security Services (Thailand) Limited ได้เข้ามารับสมัครพนักงาน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551
กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2551 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชเพลิงพระศพ(ส่วนภูมิภาค)สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เ้จ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551
การประชุมปฎิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
การแข่งขันบาสเก็ตบอลในรายการปราณบุรีคัพครั้งที่ 14 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2551
ตั้งขบวนรับเสด็จ เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551
ประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนวเครือข่ายทั่วประเทศ วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2551
สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายแด่พ่อหลวง วันที่ 1 ธันวาคม 2551
สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 1 ธันวาคม 2551
สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 1 ธันวาคม 2551
สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาศ 5 ธันวามหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2551
มสด. ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน Fontys University วันที่ 11ธันวาคม 2551
มสด.ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมงานเทศการพาเหรดรถโบราณ วันที่ 13 ธันวาคม 2551
มสด.ศูนย์หัวหินร่วมโครงการพัฒนาภาษาจีน ณ มณฑลกวางสี ประเทศจีน วันที่ 18 ธันวาคม 2551
มสด.ศูนย์หัวหินได้จัดงานปีใหม่ ณ หอแคทรียา วันที่ 19 ธันวาคม 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมงานบุญตักบาตรพระประจำจังหวัด 1200 รูป ณ. ศาลาหลักเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 30 สิงหาคม 2551
มสด.ศูนย์หัวหินสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษวันที่21ธันวาคม 2551
มสด.ศูนย์หัวหินจัดพิธีมอบ ทุนการศึกษาโดยนักศึกษาVIP วันที่ 21 ธันวาคม 2551
มสด.ศูนย์หัวหินจัดพิธีทำบุญปีใหม่ ณ ห้อง Mock up วันที่ 4 มกราคม 2552
มสด.ศูนย์หัวหินสอบข้อเขียนและ สัมภาษณ์ ์นักเรียนสมัครผ่าน ระบบOnline วันที่ 11 มกราคม 2552
มสด.ศูนย์หัวหิน ดูงาน ณ โรงแรม ดุสิต รีสอร์ท 13 มกราคม 2552
มสด.ศูนย์หัวหิน สอนทำอาหาร และเรียนภาษไทย ให้ นศ.จีน 17 มกราคม 2552
มสด.ศูนย์หัวหินเข้าร่วมเป็นวิทยากร จัดอบรมเข้าค่าย TUTOR O-NET วันที่ 24 มกราคม 2552
มสด.ศูนย์หัวหิน จัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรม วันที่ 24-25 ธันวาคม 2551
ศูนย์หัวหิน ร่วมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 มกราคม 2552
มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร WU-ZHOU University 30 มกราคม 2552
มสด.ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรม ซ้อมรับปริญญาและ กิจกรรมนัดพบแรงงาน 31 มกราคม 2552
มสด.ศูนย์หัวหินจัดการบรรยายพิเศษ Airline Marketing Workshop 8 กุมภาพันธ์ 2552
มสด.ศูนย์หัวหิน จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2552
มสด.ศูนย์หัวหินต้อนรับคณะนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2552
มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะอาจาย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน 24กุมภาพันธ์ 2552
มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 24กุมภาพันธ์ 2552
พีธีลงนามความเข้าใจระหว่างมสดหัวหินกับมหาวิทยาลัย Fontys 27กุมภาพันธ์ 2552
มสด.ศูนย์หัวหิน ส่งนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนา ทางด้านภาษาจีน 1 มีนาคม 2552
มสด.ศูนย์หัวหิน ต้อนรับคณะอาจารย์ ศูนย์ลำปางดูงาน 6 มีนาคม 2552