กระทู้สภาคณาจารย์ และข้าราชการ

(สมาชิกโปรดกรอก usernam/password แบบเดียวกับอีเมลล์สวนดุสิต)

จรรยาบรรณวิชาชีพ

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หน้าแรก
โครงสร้างสภาคณาจารย์
คณะกรรมการสภาคณาจารย์

ตารางการประชุม

กิจกรรมโครงการ
รายงานการประชุม

ข่าวจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ทำอย่างไร? ม.ไทยจึงจะติดอันดับโลก

อาหารกับดอกไม้

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล  อ่อนน้อมพันธุ์

            จากอดีตสู่ปัจจุบัน  ดอกไม้มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจ  ด้านอารมณ์  ดอกไม้แต่ละประเภทให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน  ตราบใดที่มนุษย์ยังยึดติดอยู่กับ รูป รส กลิ่น สี   ดอกไม้นานาชนิดช่วยลดอาการเจ็บป่วยได้  ในอดีตภูมิปัญญาของบรรพบุรุษได้นำดอกไม้มาเป็นส่วนประกอบของอาหารมากมาย  ดอกไม้แต่ละประเภทก็มีประโยชน์และคุณค่าต่าง ๆ กัน  ในสำรับอาหารไทยเราจะเห็นว่ามีการนำเอาดอกไม้มาปรุงแต่งอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวาน  ดอกไม้ที่นิยมนำมารับประทานร่วมกับอาหารได้แก่ ดอกลั่นทม พวงชมพู เกสรชมพู่ ดอกดาหลา ฯลฯ  นอกจากจะรับประทานได้แล้ว ดอกไม้บางชนิดยังให้กลิ่นและสีในการผสมลงไปในอาหารด้วย เช่น ดอกมะลิ ให้กลิ่นหอมสำหรับลอย ทำให้น้ำมีกลิ่นหอมสำหรับทำขนมไทย  ดอกกุหลาบใช้วางบนหน้าขนมตะโก้  ใบเตยให้กลิ่นหอมและให้สีเขียว  ดอกอัญชันให้สีม่วงใช้ทำขนมช่อม่วง เป็นต้น  อาหารไทยและขนมไทยมีส่วนประกอบของดอกไม้อยู่มากมาย ที่เราเรียกว่า “เหมือด” คือการนำดอกไม้ต่าง ๆ มาชุบแป้งทอด แล้วนำมารับประทานกับขนมจีนน้ำพริก ทำให้มีรสชาติที่ลงตัวกับอาหารประเภทนี้ และยังมีอีกหลาย ๆ ชนิดที่ดอกไม้มีส่วนร่วมในการปรุงของอาหารอยู่หลายประเภท ในชุดน้ำพริกเครื่องจิ้ม ดอกไม้ที่นิยมนำมารับประทานอีกประเภทคือ ดอกขจร ดอกแค และดอกไม้บางประเภทยังสามารถมาทำเป็นเครื่องดื่มได้อีก เช่น ดอกกระเจี๊ยบ ดอกคำฝอย ดอกมะลิ ดอกอัญชัน และอื่น ๆ อีกมากมาย

            อาหารไทยมีเครื่องปรุงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้มากมาย  ดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาหารมีกลิ่น สี และรสที่หอมหวานชวนรับประทานและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  ปัจจุบันอาหารไทยและอาหารเทศแทบทุกประเภทมีส่วนประกอบที่เป็นดอกไม้อยู่มากบ้าง น้อยบ้างตามตำรับ หรือกรรมวิธีในการปรุงแต่งจนเกิดเป็นคำว่า “อาหารกับดอกไม้” ด้วยเหตุนี้เองดอกไม้มีคุณประโยชน์มากมายดังที่บรรพบุรุษได้วางพื้นฐานไว้ในอดีต รุ่นแล้วรุ่นเล่า จึงควรจะสืบสานต่อโดยการนำมาศึกษา ค้นคว้า วิจัย อย่างก้าวขวาง เพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อไป ดังคำกลอนที่ จิตต์สมาน โกมลฐิติ แต่งไว้ดังนี้

                        อันบุบผามาลีสีสวยสด                         ทั้งกลิ่นรสแมลงเร้าเฝ้าใฝ่ฝัน
            มนุษย์เสพอาหารอยู่ทุกวี่วัน                             จึงจัดสรรสีกลิ่นรสให้โอชเอม
            ระสบสีสูดกลิ่นถวิลรส                                    อยากชะซดลิ้มสักนิดจิตเกษม
            พอถูกปากถูกลิ้นกินกันเปรม                          จะกินเหมหรืออาหารเชิญท่านลอง
                        อันรสมือคืออาหารการประกอบ          ตามที่ชอบรสจะดีไม่มีสอง
            จะแก่อ่อนผ่อนตามอารมณ์ปอง                       สังเกตลองกลิ่นรสสีจะดีเอง
            ส่วนตำรับปรับไว้พอเป็นหลัก                         แจ้งประจักษ์คิดวิเคราะห์ให้เหมาะเหม็ง
            มีทุกชาติทุกภาษามาแต่เพรง                           ผู้ดีเก่านั้นท่านเก่งแทบทุกคน

 

 

 

 

 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสุขภาพ

อาหารกับดอกไม้

คุณธรรมในการครองเรือน

อุดมศึกษาของโลกอนาคต

"ธรรมนูญชีวิต"ของท่าน ป.ปยุตโต

ครูกำเนิดจริยธรรมทางสังคม

คุณธรรมในการครองเรือน

อุดมศึกษาของโลกอนาคต

"ธรรมนูญชีวิต"ของท่าน ป.ปยุตโต