ข้อมูลส่วนตัว

จุฬาลักษณ์ ปาณะศรี
  • ชื่อ : น.ส. จุฬาลักษณ์ ปาณะศรี
  • Name : ยังไม่มีข้อมูล
  • อีเมล์ : ยังไม่มีข้อมูล
  • สังกัด : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : ยังไม่มีข้อมูล
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : ยังไม่มีข้อมูล
  • ประเภท : ยังไม่มีข้อมูล
  • ผู้ประสานงานรายวิชา : ยังไม่มีข้อมูล

ประวัติการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลประวัติการศึกษา