ข้อมูลส่วนตัว

ชญานัญ ภุมมะกาญจนะ
  • ชื่อ : นาง ชญานัญ ภุมมะกาญจนะ
  • Name : Mrs. Chayanan Pummakanjana
  • อีเมล์ : chayanan_ya@hotmail.com
  • สังกัด : การบัญชี
  • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445780
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : ยังไม่มีข้อมูล
  • ประเภท : สายสนับสนุน
  • ผู้ประสานงานรายวิชา : ยังไม่มีข้อมูล

ประวัติการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลประวัติการศึกษา