ข้อมูลส่วนตัว

ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
 • ชื่อ : นางสาว ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
 • Name : Ms. Kajitkwan Kijvisala
 • อีเมล์ : K_KIJVISALA@YAHOO.com
 • สังกัด : นิเทศศาสตร์
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : ยังไม่มีข้อมูล
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : ยังไม่มีข้อมูล

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : วารสารศาสตร์บัณฑิต
 • สาขา : ภาพยนตร์
 • สถาบันการศึกษา : ม. ธรรมศาสตร์
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2539
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา : วิจัยสื่อสารมวลชน
 • สถาบันการศึกษา : ม. ธรรมศาสตร์
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2546
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาเอก
 • ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา : นิเทศศาสตร์
 • สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2554
 • ประเทศ : ไทย