ข้อมูลส่วนตัว

นคเรศ ณ พัทลุง
 • ชื่อ : นาย นคเรศ ณ พัทลุง
 • Name : Mr. nakarait NAPATTALUNG
 • อีเมล์ : nakarait@gmail.com
 • สังกัด : การจัดการทั่วไป
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445720
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : MBA
 • สาขา : General Management
 • สถาบันการศึกษา : Strayer University
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2001
 • ประเทศ : USA