ข้อมูลส่วนตัว

เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล
 • ชื่อ : นาย เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล
 • Name : Mr. THURDSAK SRISURAPOL
 • อีเมล์ : thurdsak.sri@DUSIT.AC.TH
 • สังกัด : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 5760
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : เศรษฐศาสตร์มหภาค2 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : พบ.ม.
 • สาขา : พัฒนาการเศรษฐกิจ
 • สถาบันการศึกษา : NIDA
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2527
 • ประเทศ : ไทย