29.10.2553
 - ตารางสรุปตอนเรียน ภาดเรียนที่ 2/2553 คลิ๊ก...
 - ตารางเรียนเรียน ภาคเรีนรที่ 2/2553 คลิ๊ก...
 - ตารางเรียน นักศึกษารหัส 52 ภาคเรียนที่ 2/2553 คลิ๊ก...
28.10.2553
  - กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2553 วันเสาร์ที่ 6 พ.ย. 53
 - กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (รอบ2 )
วันที่ 1 - 14 พ.ย. 53
 
 
       
 
28.08.2553
 
อ.ณัฐชนน สภานุรัตน์ ผอ.ศูนย์พัทยา
 
 จัด“โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเชิง -
 
 บูรณาการ” ณ ห้องสัตหีบ วิทยาลัยมหาด
 
ไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
   
   
 
27.07.2553
 
อาจารญ์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
 
 ม.ราชภัฏสวนดุสิตศูนย์พัทยา ร่วมประเพณี
 
 แห่เทียนพรรษาเมืองพัทยา ประจำปี 2553
 
 ณ ถนนเลียบชายหาดพัทยา
 
 
ภาคปกติ(นอกเวลา)   more....
 
โครงการความร่วมมือฯ รหัส 52   more....
 
การศึกษาปฐมวัย   more....
 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 
- รุ่นที่ 1   more....
 
- รุ่นที่ 2   more....
   
- รุ่นที่ 3   more....
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Counters
Counters Counter
 


Best view at 1024 x 768 pixels
Copyright @ 2010 / Dusit Web Master