Up โครงการ “เด็กปฐมวัยไทยเปิดประตูสู่อาเซียน” Slideshow


โครงการ “เด็กปฐมวัยไทยเปิดประตูสู่อาเซียน”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “เด็กปฐมวัยไทยเปิดประตูสู่อาเซียน” ในรายวิชาทักษะทางสังคม
อาจารย์ผู้สอน ผศ.พิทยาภรณ์  สิงหกานตพงศ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ณ บริเวณอาคารเยาวภา

 

(ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)1_resize
_DSC0358_resize
_DSC0374_resize
_DSC0375_resize
_DSC0378_resize
_DSC0391_resize
_DSC0396_resize
_DSC0399_resize
_DSC0409_resize
_DSC0416_resize
_DSC0417_resize
_DSC0423_resize
_DSC0425_resize
_DSC0427_resize
_DSC0429_resize
_DSC0434_resize
_DSC0447_resize
_DSC0485_resize
_DSC0493_resize
_DSC0497_resize
_DSC0499_resize
_DSC0501_resize
_DSC0503_resize
_DSC0504_resize
_DSC0510_resize
_DSC0512_resize
_DSC0513_resize
_DSC0518_resize
_DSC0520_resize
_DSC0529_resize
_DSC0539_resize
_DSC0543_resize
_DSC0547_resize
_DSC0578_resize
_DSC0594_resize
_DSC0617_resize
_DSC0621_resize
_DSC0627_resize
_DSC0634_resize
_DSC0641_resize

Total images: 40 | Last update: 2/15/13 1:24 PM | Made with JAlbum & Chameleon | Help