Up การเดินทางไปศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2555 Slideshow

รองศาสตราจารย์ ดร. ประกฤติ พูลพัฒน์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ นำผู้บริหารคณะ ได้แก่ รองคณบดี หัวหน้าฝ่าย
และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ จำนวน19 คน ไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยครูดงคำช้าง นครเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับสูง อาทิ การให้ความช่วยเหลือด้วยศักยภาพสูง
ของคณะครุศาสตร์ด้านการปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การประถมศึกษาและด้านการวิจัยในระดับต่างๆ
ทั้งนี้ชาวคณะครุศาสตร์ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมคารวะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับได้รับเกียรติจากท่าน
อธิบดีกรมการฝึกหัดครูและอธิบดีการสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับด้วย

ในการนี้ทางวิทยาลัยครูดงคำช้าง จะเป็นผู้ดำเนินการทำโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อขอทำ MOU
กับทางคณะครุศาสตร์ โดยดำเนินการผ่านกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ
ของประเทศสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ตามลำดับขั้นตอนต่อไป
DSC_1000
DSC_9148
DSC_9178
DSC_9181
DSC_9183
DSC_9198
DSC_9202
DSC_9207
DSC_9208
DSC_9210
DSC_9211
DSC_9216
DSC_9220
DSC_9244
DSC_9245
DSC_9256
DSC_9264
DSC_9266
DSC_9272
DSC_9275
DSC_9282
DSC_9283
DSC_9284
DSC_9287
DSC_9289
DSC_9290
DSC_9291
DSC_9292
DSC_9297
DSC_9303
DSC_9304
DSC_9335
DSC_9337
DSC_9341
DSC_9342
DSC_9343
DSC_9349
DSC_9355

Total images: 38 | Last update: 15/6/2555, 11:02 น. | Made with JAlbum & Chameleon | Help