Up นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเข้าชมนิทรรศการ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ Slideshow

นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เข้าชมนิทรรศการ “Project Approach”

ของเด็กโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2552

         ผศ.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 50 จำนวน 80 คน ที่เรียนชุดวิชา ECED 402 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
เข้าชมนิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach ของเด็กโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ นักศึกษาได้สาระเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการ การจัดทำ
โครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนเรียนรู้วิธีการจัดแสดงผลงาน ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ต่อไป001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
012
011
013
014
015

Total images: 15 | Last update: 21/12/2552, 16:08 น. | Made with JAlbum & Chameleon | Help