ม.ราชภัฏสวนดุสิต

การอบรมหลักสูตร HTML5 | CSS3 | JavaScript |

Template ประกอบการอบรมหลักสูตร HTML5 | CSS3 | JavaScript | HTML5 คือมาตรฐานการเขียนโปรแกรมหน้าเว็บไซต์ หรือ HTML เวอร์ชันใหม่ที่กำลังจะมาแทนมาตรฐานเดิมคือ HTML4 ที่เราใช้พัฒนาเว็บไซต์มาตลอดหลาย 10 ปี ที่ผ่านมานี้ ด้วยความสามารถของ HTML5 ที่ถูกปรับปรุงขึ้นรับกระแส Web Service ต่างๆ ในปัจจุบัน ด้วยการเขียนโครงสร้างโปรแกรมที่กระชับ เพิ่มความสามารถของ SEO และการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ที่สะดวกและสวยงามยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือมีความสามมารถในการทำงานบนอุปกรณ์ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นมือถือ Tablet เป็นต้น ดังนั้น ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบแนวทางพัฒนาของ HTML5 และสามารถพัฒนาเว็บไซต์ที่มี Service และระบบ Multimedia ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถครบครัน โดยมีเนื้อหา CSS3 และ Javascript ที่เกี่ยวข้องไปด้วย

City Hubs บริการอบรมคอมพิวเตอร์ รับพัฒนาเว็บไซต์และรับเป็นที่ปรึกษาด้าน IT ให้องค์กร | พบกับหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์โดยทีมงานคุณภาพจาก City Hubs ด้วยประสบการณ์ในสายงานทั้ง IT และสายงานสอนกว่า 10 ปี พร้อมหลักสูตรอบรมระดับองค์กร สำนักงาน ที่อบรมเน้นใช้งานได้จริง | ทางเราจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ มีผลงานคุณภาพกว่า 100 รุ่นหลักสูตร

html5-logo

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหรือผู้สนใจ ในงานพัฒนาเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม เช่น เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ (IT) เจ้าหน้าที่ประขาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ระดับหลักสูตร: ขั้นพื้นฐานถึงปานกลาง

css3-logo

รูปแบบการดำเนินโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง (ห้องอบรมมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ผู้เข้าอบรมพร้อม) ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

Tran